PAYUSWORLD

Pavel Kopec Photostream

LONDON

Red icon

Red icon

3300aaAPK.jpg

Zaujaly mě, jak si tam stály v tom frkotu, který tam byl...jakoby si povídaly a ničeho kolem si nevšímaly. Najednou jsem tam na chvilku stál s nimi úplně sám. Stihl jsem taktak cvaknout spoušť, než zase zmizely v lidské vlně, která odnesla i mě...