PAYUSWORLD

Pavel Kopec Photostream

Industrial

Ve stínu ohně

8370pe_g_J2.jpg

V žáru mrazivé noci

8386pe_g_J2.jpg

Coke City III.

0998pe_cdc_kJ.jpg

Coke City II.

1004pe_cdc_kJ.jpg

Coke City I.

1026pe_cdc_k.jpg

Kolejiště

8130ca_cdcJ.jpg

Mariánské Hory

8089ca_J.jpg

Koksovna z haldy

12jpg.jpg

Gateway to the Coal town

0081baJ.jpg

Důl Odra

0059baJ.jpg

The barbed wire

0083baJ.jpg

Důl Odra

0053baaJ.jpg

1  
2